В закладі проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за такими напрямками:

1. Психологічна реабілітація; напрямок - психологічна корекція та психологічний супровід (для дітей з порушеннями слуху та для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

2. Корекційно-відновлювальна сурдопедагогічна реабілітація; напрямки -розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення/розвитку слухового сприймання мовлення та формування вимови (для дітей з порушеннями слуху)

3. Корекційно-логопедична реабілітація; напрямки - корекція тяжких порушень мовлення та корекція затримки психологічного розвитку (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

4. Лікувально-відновлювальна реабілітація; напрямки - лікувальна фізкультура та лікувальний масаж (для дітей з порушеннями слуху та для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

5. Корекційна музично-ритмічна реабілітація; напрямки -ритміка (для дітей з порушеннями слуху та для дітей з тяжкими порушеннями мовлення) та логоритміка (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

6. Соціально-побутова реабілітація; напрямок - соціально-побутове орієнтування (для дітей з порушеннями слуху, для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

7. Сенсорно-моторна реабілітація проводиться практичним психологом і включає в себе релаксацію, емоційну стабілізацію та корекцію психоемоційних проблем (для дітей з порушеннями слуху та для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

8. Компенсаційно-діяльнісна реабілітація проходить під час проведення уроків з образотворчого мистецтва, занять за інтересами, гурткових занять, а саме: гурток з інформатики «Інфосвіт», гурток «Дизайн та технології».

9. Медична реабілітація; напрямок –патронажний профілактичний, медично-оздоровчий супровід учнів та використання звукопідсилювальної апаратури

10. Фізкультурно-спортивна реабілітація проходить через розгалужену систему спортивних секцій та гуртків, а саме: «Спортивне орієнтування», «Техніка велосипедного туризму», «Пішохідний туризм», «Легка атлетика»; заняття в тренажерній залі під керівництвом вчителя ЛФК.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості у процесі засвоєння цінностей та критеріїв суспільства.

Корекційно-відновлювальна сурдопедагогічна реабілітація проходить не тільки через корекційно-розвиткові заняття з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення/розвитку слухового сприймання та формування вимови, а і є невід’ємною складовою кожного уроку, позакласного заняття - робота над розвитком та виразністю мовлення, формуванням вимови, робота над словесним, логічним наголосом, темпом, злитністю, ритміко-інтонаційними особливостями мовлення.

Для учнів з порушеннями слуху проводяться заняття з української жестової мови, які передбачають її вивчення з метою їх комунікативного розвитку, заради задоволення особистих потреб, інтересів, навчання, розвитку своїх здібностей на базі змістовного методично виваженого навчального матеріалу. Взагалі весь освітньо-реабілітаційний процес в закладі проходить через білінгвальне навчання дітей з порушеннями слуху.

У спеціальній школі отримують реабілітаційні послуги діти з кохлеарним імплантом. Корекційно-реабілітаційна робота спрямовується корекційними педагогами на розвиток у цих дітей центральних процесів слухового аналізу, слухової уваги, пам’яті та мовлення. Щоб розвинути здатність використовувати мовлення як засіб спілкування і пізнавання, педагоги систематично розвивають у них комунікативні навички, слухове сприйняття навколишніх звуків і мови, спрямовують роботу на розвиток у дітей з кохлеарними імплантами мовної системи, розвивають їх усне мовлення.

Корекційно – логопедична реабілітація передбачає формування умінь в учнів з тяжкими порушеннями мовлення вправно, координовано володіти артикуляційним, дихальним і голосовим апаратом, чітко вимовляти та розрізняти звуки, відтворювати складову структуру слів; подолання специфічних помилок читання та письма.

Одним із важливих засобів зміцнення здоров’я, корекції мовленнєвих вад, покращення фізичного розвитку дітей нашого закладу є лікувально-відновлювальна реабілітація. А, як уже доведено, засоби лікувальної фізкультури у поєднанні з терапевтичними є основними чинниками оздоровлення дітей.

Під час проведення корекційної музично-ритмічної реабілітації на заняттях з ритміки та логоритміки за допомогою сучасного інноваційно-технічного обладнання діти успішно оволодівають мистецтвом ритмічно-інтонаційного мелодекламування українських дитячих пісень, вчаться слухати, сприймати музику, грати на музичних інструментах, танцювати. Цей напрямок реабілітаційної роботи дає можливість педагогам успішно формувати, закріплювати, розвивати і диференціювати в учнів базу слухових образів, навчати їх впевнено орієнтуватися у навколишньому середовищі.

Соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження всіх необхідних заходів, методів і змісту навчання, які створюють передумови для оволодіння учнями системою знань, умінь, навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку кожної особистості: здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя, соціалізації, тощо.

Сенсорно-моторна реабілітація здійснюється не тільки під час проведення корекційно-розвиткового заняття на базі сенсорної кімнати, а й протягом всього освітньо-реабілітаційного процесу.

Реабілітація в закладі носить комплексний характер. Для кожного учня КЗО «Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» ДОР» складена індивідуальна програма розвитку (ІПР) та окремий графік корекційно-розвиткових занять.

Кiлькiсть переглядiв: 130

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.