Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи

Забезпечення комплексності і неперервності медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації для створення оптимальних умов фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дітей, спрямованої на профілактику і реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Визначення основних напрямків корекційно – розвиткової роботи:
№ з/п Напрямок корекційно-розвиткової роботи Форми роботи Де відображено (форма документацій)
1. Спеціальний Патронажний супровід вихованців та їх сімей вчителями-дефектологами, корек­ційними педагогами, спеціаліс­тами відділення корекцйно-розвиткової роботи, організа­ція реабілітації уч­нів, яким встановлено кохлеарний імплант. - індивідуальні плани корекційно – розвиткової роботи учнів;
- індивідуальна програма реабілі­тації дитини з інвалідністю;
- календарне та що­денне планування ро­боти пе­дагогів
2. Педагогічний Якісна організація занять корекційно - розвиткового блоку робочого навчаль­ного плану на 2020-2021 н. р.: · Розвиток слухо – зоро – тактильного сприймання мовлення та форму­вання вимови · Розвиток слухового сприймання мов­лення та формування вимови · Корекція мовлення · Корекція розвитку · Розвиток мовлення · Розвиток зв’язного мовлення · Ритміка · Логоритміка · Музично-ритмічні заняття · Соціально-побутове орієнтування · Лікувальна фізкультура - календарне та що­денне планування ро­боти пе­дагогів;
- індивідуальна програма реабілі­тації дитини з інвалідністю;
- мовленнєва картка;
- протокол звуковимови;
- індивідуальні плани корекційно – розвит-кової роботи учнів.
3. Соціально-психологічний Організація роботи соціально-психо­логі­чної служби школи, патронажний супро­від вихованців та їх сімей, педа­гогів практичним психологом та соці­альним педагогом. - документація психо­лога;
- документація соці­ального педагога
4. Соціально-побутовий Належна організація занять соціально-побутового орієнтування, позакласних занять з побутової праці, організація са­мообслуговування в їдальні, в кла­сах та спальнях, догляду за шкільним подвір’ям тощо. - календарне та що­денне планування ро­боти пе­дагогів - плани виховної ро­боти;
- документація групи самообслуговування.
5. Фізкультурно-оздоровчий Якісна організація роботи кабінетів ліку­вально-відновлювальної, сенсо­рно-мо­торної та фізкультурно-спор­тивної реабі­літації - календарне та щоденне планування ро­боти пе­дагогів;
- індивідуальна програма реабілі­тації дитини з інвалідністю;
- індивідуальні плани корекційно – розвит-кової роботи учнів;
- плани роботи кабіне­тів.
6. Медичний Організація постійного патронажного су­проводу вихованців та їх сімей ме­дич­ними працівниками школи, вста­новлення відповідного зв’язку з меди­чними уста­новами міста. - документація медич­них працівників
7. Професійний Організація уроків трудового на­вчання, профорієнтаційної роботи з учнями та суспільно-корисної праці. - календарне та що­денне планування ро­боти пе­дагогів - плани виховної ро­боти
Кiлькiсть переглядiв: 915

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.