Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти «Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» Дніпропетровської обласної ради» відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за змістом реабілітаційних заходів є закладом нового типу і належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей з порушеннями слуху і дітей з тяжкими порушеннями мовлення, в тому числі і дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Головним завданням діяльності закладу загальної середньої освіти

є надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми можливостями та забезпечення їх ефективної якісної реабілітації, успішної соціалізації з перспективою на успішну інтеграцію в суспільство.

Освітні послуги, тобто базову середню освіту діти з порушеннями слуху та діти з тяжкими порушеннями мовлення отримують у спеціальній школі безкоштовно.

Особливістю навчання є те, що за Типовими навчальними планами у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі, починаючи з першого класу, проводиться комплексна корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, логоритміки, розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови, корекції розвитку, корекції мовлення, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів. Зокрема, це усвідомлення дітьми з особливими освітніми потребами своїх можливостей, санітарних норм, соціальних ролей, розуміння прав та обов’язків, що сприяють подальшій соціалізації учнів.

Освітній процес здійснюється у достатньо обладнаних кабінетах:

/Files/images/e-atestatsya/кабінет біології.jpg - кабінети початкових класів;

- кабінет предметно-практичного навчання;

- кабінет української мови та літератури;

- кабінет біології;

- комп’ютерний клас;

- кабінет української жестової мови;

- кабінет математики;

- кабінет української мови та білінгвального навчання.

Щодо створення останнього кабінету варто відзначити, що заклад одним із перших в Україні впровадив у практику роботи двомовне навчання нечуючих на основі білінгвального методу, коли національна словесна та національна жестова мови виступають як рівноправні засоби навчально-виховного процесу (з 1991 року жестова мова офіційно визнана мовою нечуючих людей).

Трудове навчання здійснюється на базі навчально-трудової майстерні.

/Files/images/e-atestatsya/трудова майстерня1.jpg

Значною перевагою навчання в школі є те, що освітно-реабілітаційний та виховний процес має корекційну спрямованість і здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

Учнів, які проживають за межами м. Кривий Ріг зараховують до пансіону закладу освіти. Харчування, утримання, догляд за учнями, що зараховані до пансіону здійснюється безкоштовно.

Структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів спеціальної школи, їх переведення і випуск, видача документів про базову середню освіту, нагородження випускників здійснюється відповідно до законодавства.

Випускники спеціальної школи, які закінчили школу ІІ ступеня, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка.

Мова навчання й виховання в закладі – українська.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться у реабілітаційному відділенні школи виключно в індивідуальній або груповій формі. З цією метою з 1 по 15 вересня кожного року спеціалістами реабілітаційного відділення за участю медичних працівників закладу, психолого-медико-педагогічної комісії школи, соціального педагога здійснюється комплексне обстеження рівня розвитку кожної дитини і з урахуванням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (за її наявності) визначається зміст програм корекції порушень розвитку, на основі яких комплектуються групи для занять (диференційований підхід) та розробляється індивідуальний план роботи.

Індивідуальний план корекційної роботи – це документ, який містить інформацію про кожного учня, корекційні послуги, які він отримує в школі та їх ефективність, що є підставою для внесення відповідних коректив.

Корекційно-розвтикові заняття регламентуються окремим розкладом.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться у спеціально обладнаних кабінетах реабілітаційного відділення:

- кабінет корекційної музично-ритмічної реабілітації;

- кабінет корекційної-логопедичної реабілітації;

- кабінети корекційної-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації;

- кабінет сенсорно-моторної реабілітації;

- кабінет лікувально-відновлювальної реабілітації;

/Files/images/e-atestatsya/масаж.jpg - кабінет компенсаторно-діяльнісної реабілітації;

- кабінет інформаціно-комунікативних технологій.

З 1 вересня 2016 р. введені процедури з лікувального масажу, які здійснює досвідчений масажист за направленням медичної установи за місцем проживання вихованця.

Виховний процес в закладі організовано виходячи з умов діяльності навчально-реабілітаціного процесу в І половину дня та його продовження в ІІ половину з використанням досвіду, потенціалу вихователів, які є повноцінними педагогічними кадрами і оволодівають спеціальними методиками роботи з учнями з особливими потребами.

Розроблена методика календарно-тематичного планування виховної роботи в групах, відпрацьований режим та графік роботи в групах з урахуванням фактичної кількості дітей у ІІ половину дня та графіка індивідуально-групових корекційно-розвиткових занять.

Провідним напрямком виховної роботи є національно-патріотичне виховання, виховання національної свідомості, формування моральних якостей особистості, любові до Батьківщини, до рідного краю, виховання у дітей громадянської позиції.

Особливого значення в закладі надано родинно-сімейному вихованню. Батьки є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу і активними учасниками реабілітаційного процесу. Без участі батьків реабілітація їх дітей неможлива. Реабілітаційна робота здійснюється батьками на основі системних практичних консультацій від спеціалістів школи.

З батьками укладаються відповідні угоди, якими регламентуються права і обов’язки спеціальної школи і батьків.

Зважаючи на те, що сучасна державна політика, зміни у законодавстві, а також у системі освіти, сприяють формуванню нової суспільної філософії щодо дітей та дорослих з особливими потребами, і, відповідно – менталітету наших громадян, заклад спрямовує свою діяльність на формування толерантного відношення громадськості, оточуючих до дітей з особливими потребами.

З цією метою та з метою сприйняття людей з особливими потребами як рівноправних членів суспільства заклад впродовж навчального року передбачає просвітницько-виховні, позакласні заходи з відповідною тематикою за участю позашкільних навчальних закладів, представників громадських організацій і громадськості в цілому.

Особливого значення надається розвитку індивідуальних творчих нахилів, здібностей і уподобань вихованців центру, що є одним із напрямків корекційно-реабілітаційної роботи.

Для цього в закладі створені і функціонують:

- гурток «Петриківський розпис»;

- заняття за інтересами «Золота нитка»;

- заняття з мелодекламування;

- заняття в оркестрі «Віртуози»;

- заняття з виконання пісень жестовою мовою «Співочі руки»;

- драматичний гурток «Дивослово»;

- заняття з велотуризму;

- заняття з пішохідного туризму;

- заняття в секції дзюдо та ін.

Внаслідок такої роботи вихованці школи неодноразово ставали переможцями обласного фестивалю «Повір у себе», займали призові місця у спортивних змаганнях, є активними учасниками багатьох культурно-просвітницьких заходів міста.

Утримання вихованців в закладі здійснюється за рахунок держави. Учні забезпечуються текстильною білизною та предметами першої потреби відповідно до встановлених законодавством нормативів, спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення (відповідно до встановлених норм).

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх закладів підручниками та навчальними посібниками.

Учні з порушенням слуху забезпечуються засобами індивідуальної корекції.

Медичне обслуговування учнів здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу.

Школа працює за 5-денним робочим тижнем.

В закладі організовано безкоштовне якісне 5-ти разове харчування, яке здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, встановлених законодавством. Для прийняття їжі обладнано красиву, затишну їдальню з сучасним, естетично-витриманим інтер’єром.

/Files/images/e-atestatsya/подвіря.jpg Велика територія закладу упорядкована, доглянута, виглядає привабливо.

Заклад постійно розширює, зміцнює і розвиває зону своєї діяльності і впливу: укладаються угоди із загальноосвітніми навчальними закладами міста та ближніх населених пунктів щодо надання необхідних реабілітаційних послуг вихованцям змінного контингенту та консультативних послуг педагогам тих закладів, де навчаються діти з порушеннями слуху та діти з порушеннями мовлення за інклюзивною чи індивідуальною формою навчання.

Колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада.

Вищим органом управління школою є його рада, до складу якої входять педагоги, батьки та старшокласники, які обираються на загальній конференції.

/Files/images/e-atestatsya/самоврядування.jpg Дитяче самоврядування очолює дитяча громадська організація «Країна добра», якою керує рада старшокласників, обрана на загальних учнівських зборах.

У 2012 році заклад атестовано з відзнакою (високий рівень) за рівнем початкової, загальної, базової загальної, повної загальної середньої освіти.

У зв’язку з перепрофілюванням закладу у навчально-реабілітаційний центр у 2016 році здійснена його державна експертиза з відкритою публічною презентацією та державна атестація з позитивною оцінкою діяльності центру.

У 2021 році заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Досвід роботи школи відомий у всій Україні. Заклад співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами, зі спеціальними навчальними закладами міста, оласті та країни, з громадськими організаціями.

Кiлькiсть переглядiв: 1300

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.