Концепція розвитку

КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір’я» ДОР»

1. Загальні положення

а) Актуальність створення КЗО «Багатопрофільний навчально- реабілітаційний центр «Сузір’я» ДОР» обумовлена необхідністю забезпечення рівного доступу до навчання дітей, які мають порушення слуху в поєднанні із порушенням інтелектуального розвитку або з порушенням розвитку та дітей з тяжкими порушеннями мовлення в поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, затримкою психічного розвитку.

б) Вся діяльність закладу спрямовується на забезпечення:

• гідного майбутнього дітей з особливими потребами;

• їх успішну соціалізацію та інтеграцію в суспільство;

• формування особистості - достойного громадянина, патріота своєї країни, готового взяти відповідальність за її майбутнє;

• усвідомлення себе господарем на своїй землі, носієм кращих традицій і звичаїв свого народу, захисником його свобод і волевиявлень;

• сповідання здорового способу життя, непримиренності до шкідливих звичок, збереження, захист та відновлення природної екосистеми України.

в) Місія закладу - всебічна соціалізація дітей з особливими потребами, успішна інтеграція кожної особистості в суспільство, формування активної громадянської позиції, виховання патріотизму та національної гідності.

г) Мета діяльності закладу - реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, відновлення та зміцнення їх здоров’я, оволодіння належним рівнем знань через здійснення необхідних комплексних корекційно-розвиткових реабілітаційних заходів, досягнення якосно вищого рівня навчально-патріотичного виховання через поглиблення знань та наслідування кращих народних звичаїв і традицій, прищеплення любові до України, родинне виховання та розширення інформаційно-освітнього простору, оволодіння комунікаційними технологіями.

2. Основні принципи концепції

Концепція розвитку навчального закладу базується на:

а) дотриманні в осівтньому, реабілітаційному процесах єдності і наступності, як найповнішого узгодження в роботі всіх структурних і підструктурних систем та демократизації змісту форм освітньої діяльності;

б) гуманізації, демократизації, доступності, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань;

в) єдності загальнолюдських цінностей та національно-державної системи управління;

г) науковості, розвивальному характері змісту навчання, забезпеченості необхідних умов для всебічного розвитку дітей з особливими потребами;

д) співробітництві та співтворчості вчителя і учня, їх взаєморозумінні, взаємоповазі і толерантності;

е) здійсненні індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та реабілітації дітей з складними порушеннями розвитку відповідно до індивідуальних особливостей кожної дитини та характеру порушень її розвитку;

є) відкритості і динамічності освітнього процесу, залучення до участі в ньому батьків учнів, позашкільних дитячих закладів, громадських організацій.

3. Зміст освіти

Структура навчального закладу відповідає чинному законодавству України в межах виділеного фінансування та передбачає такі структурні підрозділи: спеціальна школа з денним або цілодобовим перебуванням учнів та функціонуванням класів і реабілітаційного відділення:

• Класи для дітей з порушенням слуху із терміном навчання в 10 років (з підготовчим класом 11 років). Загальний термін навчання 12 років (з підготовчим класом 13 років);

• Класи для дітей зі зниженим слухом (II відділення) - термін навчання 10 років (з підготовчим класом 11 років). Загальний термін навчання 12 років (з підготовчим класом 13 років);

• Класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - термін навчання 10 років (з підготовчим класом 11 років). Загальний термін навчання 12 років (з підготовчим класом 13 років);

• Класи для дітей зі складними дефектами розвитку - термін навчання 10 років (з підготовчим класом 11 років);

• Реабілітаційне відділення передбачає медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутові реабілітацію відповідно до індивідуальної програми дитини-інваліда.

Особливості змісту освіти дітей молодших класів (І ступінь) полягає в тому, що учні навчаються за спеціальними програмами для дітей з порушенням слуху, для дітей зі зниженим слухом, для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. В класах II і III ступенів навчання здійснюється за програмами загальноосвітньої школи. Невід’ємною частиною освітнього процесу в І, II і III ступенях є корекційно-розвиткова робота з реабілітації дітей з особливими потребами, яка здійснюється на уроках, позакласних заняттях та під час проведення організаційно-побутових режимних моментів. Навчання і виховання дітей в закладі відбувається за спеціальними корекційно- розвитковими методиками з використанням спеціальної звукопідсилювальної апаратури та індивідуальних слухових апаратів.

Перспективи освітньої діяльності закладу полягають в значному збільшенні кількості дітей змінного контингенту і школи, підвищення рейтингових рівнів закладу і покращення його іміджу, забезпечення на високому рівні запитів батьків, які користуються послугами центру з реабілітаційної корекції розвитку дітей з особливими потребами, а також в значному поповненні комп’ютерно-технічного обладнання і використання його в освітньому, реабілітаційному процесі, підвищенні рівня грамотності, практичних знань, умінь і навичок користування комп’ютерними технологіями всіх учасників освітнього, реабілітаційного процесу.

4. Організація освітнього процесу

здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів України, рішень Органу управління майном, розпоряджень голови обласної ради та Статутом закладу.

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу

базується на постійному залученні педагогів до різноманітних форм підвищення їх методично-педагогічного та фахового рівня, а саме: курси підвищення кваліфікації, самоосвіту, навчання на дефектологічних факультетах вищих навчальних закладів, використання комп’ютерних технологій і мережі Інтернет, методичну діяльність, роботу школи молодого педагога, психолого- педагогічного семінару, запозичення та впровадження передового інноваційно- педагогічного досвіду та наставницько-методичну діяльність, а також удосконалення практики заохочення та стимулювання педагогічних досягнень, ініціативи, дослідницько-експериментальну діяльність, активне використання інноваційно-педагогічних технологій творчості і науковості.

6. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

полягає у створенні сприятливих умов для реалізації педагогічних ініціатив, апробації наукових розробок, методичних посібників, програм, тощо; розроблення та апробування навчально-методичних матеріалів, інноваційних методик і засобів навчання дітей з особливими освітніми потребами.

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

передбачає створення всіх необхідних умов для проживання та навчання дітей як найбільш наближених до родинного затишку, а саме: обладнання класів, кімнат для відпочинку, спалень, їдальні відповідно до вимог сучасного дизайну; постійне поповнення матеріальної бази необхідним технічним обладнанням, м’яким інвентарем, меблями та навчальним устаткуванням, наочними посібниками, спеціальною звукопідсилювальною апаратурою.

8. Очікувані результати

Концепція розвитку закладу передбачає успішне оволодіння дітьми з особливими освітніми потребами знаннями в межах, визначених відповідними навчальними програмами, здійснення необхідних корекційно-розвиткових заходів та забезпечення відповідних результатів реабілітації вихованців, їх успішну соціалізацію та інтеграцію в суспільство, сформованість особистості випускника як самодостатнього, свідомого громадянина, патріота своєї країни.

9. Умови реалізації концепції

Успішна реалізація концепції розвитку закладу забезпечується узгодженістю дій керівництва закладу, педагогічного колективу, батьків вихованців та досягнення необхідних високих результатів в навчанні, вихованні та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

Кiлькiсть переглядiв: 680

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.